"TO SEE FAR IS ONE THING, GOING THERE IS ANOTHER"

BREEAM is de leidende en wereldwijd meest gebruikte methode voor het meten van de milieuprestaties van gebouwen. BREEAM is ontwikkeld door de Britse Building Research Environmental (BRE) en staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. In Nederland wordt BREEAM-NL ontwikkeld door de DGBC (Dutch Green Building Council)

BREEAM is hét instrument om duurzaamheid van nieuw en bestaand vastgoed meetbaar te maken BREEAM let op het ontwerp, de bouwmethodiek, de leefbaarheid van gebouw en omgeving, het energiegebruik, het materiaalgebruik, de afvalbeperking en het minimaliseren van vervuiling.

FiMek beschikt over een BREEAM-NL Nieuwbouw Expert en kan u adviseren en begeleiden in de ontwikkeling naar een duurzaam gebouw met behulp van de BREEAM-NL Nieuwbouw methodiek. Wij passen de methodiek inmiddels toe bij opgaven op het gebied van herontwikkeling, renovatie, sloop-nieuwbouw en nieuwbouw.

Dit betekend dat FiMek u kan adviseren in de ontwikkeling naar een duurzaam gebouw met behulp van de BREEAM-NL Nieuwbouw beoordelingsmethode.

BREEAM –NL 
NIEUWBOUW PROJECTEN

Amsterdam Damrak en Nieuwendijk

Het Damrak 70 en de Nieuwendijk 196 gaan beide het BREEAM–NL Nieuwbouw certificeringtraject in. Waarbij tijdens het ontwerptraject getracht wordt minimaal de rating “Good” voor beide winkelpanden te behalen wat gelijk staat aan een BREEAM kwalificatie van 2 sterren. De ambitie is om in samenwerking met de toekomstige huurders van beide panden de rating te verhogen naar “Very Good” (3 sterren).

De beide panden worden grotendeels gerenoveerd, waarbij de bruikbare delen van de gebouwen gehandhaafd zullen worden. Voor beide panden is het voornaamste aspect het handhaven van de hoofddraagconstructie. Voor het pand aan de Nieuwendijk 196 zal de gebouwschil aan de Gravenstraat gevel gehandhaafd blijven. Beide gebouwen krijgen een geheel nieuw gevelbeeld wat ontworpen is door twee gerenommeerde architecten bureaus. De gevelindeling van de begane grond bestaat uit een groot glasoppervlak waardoor het daglicht tot ver in de ruimte kan doordringen. De winkelvloeren worden vrij indeelbaar, waardoor deze flexibel ingericht kunnen worden. Ook is een groot gedeelte van de toegepaste materialen afkomstig van een onderbouwde en verantwoorde oorsprong. Tijdens het bouwproces wordt er eveneens getracht een duurzame bijdrage te leveren door de materialen welke afkomstig zijn van de beide gebouwen te hergebruiken. Ook worden de transporten van- en naar de bouwplaats geminimaliseerd om op deze manier het milieu en de omwonende zo min mogelijk te belasten.